Riktlinjer,

Behjärtansvärt´s miljöpolicy

Städbranchen omsätter idag oerhört stora mängder kemikalier och genom ett starkt intresse och engageman vill vi pressa miljöpåverkan till ett minimum.

För oss på Behjärtansvärt är detta vår hjärtefråga och vi tar ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

Vi tar ansvar genom följande,

  • Vi arbetar kontinuerligt för att minska miljöpåverkan från våra transporter
  • Hänsyn tas till miljöaspekter vid tjänsteutveckling, materialval och arbetsinstruktioner
  • Att föra en öppen dialog om miljöarbetet och dess betydelse med kunder, anställda,leverantörer och andra intressenter
  • Utnyttjande av vatten och andra naturresurser sker på ett optimalt och effektivt sätt.
  • Vi skall endast använda oss av miljöklassificerat material

Alla våra medarbetare ska inom sitt ansvarsområde säkerställa att miljöhänsyn är en naturlig del av verksamheten. Vi säkerställer att förutsättningar skapas så att samtliga medarbetare har möjligheten att arbeta i linje med miljöpolicyn.

Behjärtansvärt´s kvalitetspolicy

Vi anser att Kvalitet är att inom helheten säkerställa varje överenskommen del och säkerställa att vi håller de vi lovat!

För oss på Behjärtansvärt är det oerhört viktigt att ni kan tjänna att vi är ett företag att lita på. Behjärtansvärt möter alla kunder med öppenhet och professionalism. Behjärtansvärt håller sig informerad om kundernas behov, så att tjänster och produkter alltid är kundanpassade.

Företaget arbetar förebyggande genom att styra och leda sina processer mot gemensamt uppsatta mål. Behjärtansvärt säkrar processernas resultat i samverkan med våra kunder och medarbetare.

Hos Behjärtansvärt skall alla medarbetare ta ansvar för kvalité i sitt egna arbete.

Det är våra kunder som avgör hur väl Behjärtansvärt lyckas i det ständiga arbetet med att förbättra kvalitén.

Inom alla avdelningar ska man inom sitt ansvarsområde se till att det finns tydliga anvisningar om tillämpningen av policys och instruktioner, samt att medarbetarna känner till och arbetar efter dem.

Våra medarbetare ansvarar för att hålla sig informerad gällande tillämpningen av policyn samt självfallet, arbeta efter den.

Stäng meny